פוסטים

שלוש מחלות יש לה ליהדות והן מתבטאות ביחס אל הנשיות, הטבע ואומות העולם. מאמר שנכתב בשנת 2004 מתוך אהבה רבה ותפילה לריפוי.

או: איך לא לפסוח על הפסח. כתבה לחיים אחרים לקראת חג הפסח 2000.