פוסטים

אקו-כשרות Eco-Kosher (גרסה מקוצרת)

זוהי גרסה מקוצרת המביאה רק את עיקרי הרעיון. לגרסה המלאה יותר של המאמר הקישו כאן רעל כשר? הלכות הכשרות הנהוגות כיום בעולם היהודי הדתי, אינן מעניקות כל חשיבות לאיכותו האקולוגית של המזון: האם התוצרת החקלאית רוססה או לא, האם היא מלאה בחומרי דישון שמרעילים את אוכליהם; האם התרנגולת שנשחטה בשחיטה כשרה זכתה גם לחיות חיים […]