פוסטים

הפסטיבל הגדול מכולם על תרבות הפסטיבלים ושורשיה בתרבות הישראלית השבטית הקדומה. הם באים ומתקבצים מכל רחבי הארץ: גברים, נשים וטף; הולכים ברגל, נוסעים בעגלות או רכובים על חמורים וגמלים. הם לבושים בגדים עשויים פשתן וצמר. מדי פעם אחת הנשים חולצת שד ומניקה את ילדיה. הם נושאים עימם סלים עמוסי פירות ואלומות של חיטה ושעורה, שגידלו […]