פוסטים

המיניות והעושר הפנימי אוהד אזרחי המיניות טוב לה שתבוא מתוך חוויה של עושר פנימי ולא מתוך דלדול ומחסור. כשאוהבים חולקים זה עם זו אהבה היא באה משפע פנימי, והיא מורעפת זה על זה ברוך, המלווה לעתים גם בעוצמה ובהומור. אבל אם המין נעשה מתוך תחושת מחסור, מתוך תחושת דלות ונצרכות, האחר הופך מיד להיות מקור […]