פוסטים

יוצא לפעמים שאני נאלץ לחכות לאשתי שתחיה, עד שתהיה מוכנה לצאת. קובעים לצאת בשעה כלשהי והיא מסיבות שונות השמורות להוד נשיותה עוד לא מוכנה. בשביל הרגעים הללו, שיש בהם כידוע פוטנציאל נפיץ, אני מחזיק ספר ליד הדלת (כל הבית שלנו זה "לייד הדלת", כי זו דירת קיבוץ פיצית) וברגעי המתנה אני פותח אותו באופן אקראי […]

אי ידיעה. נשיאת עדות ופעילות אוהבת. שלושה כללי גישה

"אני אוהב את הכל. איני יכול שלא לאהוב את כל הבריות, את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי לב בתפארת הכל, בתקנת הכל.. אין לי כל צורך לכוף את רגש האהבה הזה. הוא נובע ישר מעומק הקודש של החכמה של הנשמה האלהית" כך כתב הרב קוק ביומנו האישי בתחילת המאה העשרים (חדריו, עמוד קס"ז). וכמה […]