רב מלונדון הוכיח שכנשים שרות שירת קודש אין בעיה הלכתית לגברים להאזין להן. ועולה השאלה: עד מתי תקופחנה הנשים?

"רבנים ומכשפות – על שמעון בן שטח, ציד המכשפות היהודי וחוני המעגל". השיעור שלנו מוקדש היום לשתי דמויות שפעלו בתקופת החשמונאים: האחד רבי שמעון בן שטח והשני חוני המעגל. נשים עצמנו על ציר הזמן ההיסטורי ואז נכנס לעומק הדמויות וסיפוריהן: בשעורים קודמים דיברנו על אלכסנדר מוקדון שכבש את המזרח התיכון מפרס עד מצרים. הוא מת […]

(תקציר דברים לקראת הרצאה. 2005) עיקר הקבלה – לזווג זיווגים בקבלה ניתן למצוא לכאורה יחס דיאלקטי לנושא המין. מצד אחד המלצות רבות על פרישות מינית ושיח על אודות המיניות כגורם המרחיק את האדם מחיי הרוחניות ומעבודת האלהים, ומצד שני טענות האומרות כי התשוקה המינית היא הדרך האמיתית לידיעת אלהים, וכן ניתן למצוא שם הרחבה רבה […]

שלוש מחלות יש לה ליהדות והן מתבטאות ביחס אל הנשיות, הטבע ואומות העולם. מאמר שנכתב בשנת 2004 מתוך אהבה רבה ותפילה לריפוי.

מאמר מאת אוהד אזרחי. (נכתב בשנת 1998 בערך). המאמר נדפס כנספח בספר "מי מפחד מלילית" (מודן 2004). אחת הדרכים המענינות לעמוד על מאווייה הכמוסים של חברה מסורתית, היא לבדוק לאילו אספקטים של הקיום העכשוי מתיחסת אותה חברה כאל מובנים מאליהם, ולאיזה אספקטים היא בוחרת להתיחס כאל קללות, שהמציאות לקתה בהן בגלל התדרדרות כלשהי. כשמגדירים משהו […]